Kategoriler
Bilim Felsefesi Felsefe Mantık Mekanik

Tarihi Tartışma

Aristoteles üzerine İbn-i Sina ve Biruni’nin iletişimi. Ne kadar geriye gitmişiz insanlık olarak düşünsel anlamda.

Kategoriler
Bilim Felsefesi Felsefe Psikoloji

Bilimlerin Gelişmişlikleri

Bilim dediğimizde aslında iki şeyden bahsediyoruz. Birincisi kavramsal bir yönelim (veya arayış veya yöntemler bütünü), ikincisiyse bunun pratik çıktıları. Bilim felsefecileri bu ikisinin farkını ifade edebilmek için genelde “Science” derler kavramsal olana büyük S ile. Bu yazıda bu anlamıyla bilimden bahsetmeyeceğiz. Pratik bilimlerin gelişmişliklerine dair bir şeyler söyleyeceğiz. Elbette pratik bilimler dediğimiz şey, “Bilim” diye […]

Kategoriler
Felsefe

Fiziksel Yasaların Doğası

Bugün neredeyse akademinin her alanında ilginç bir doğa algısı mevcut. Doğa yasalarını bir takım soyutlamalar gibi değil de bilgisayar programı veya matematiksel zorunluluklar gibi anlamak. “Yasalar var ve nesneler o yasalara göre hareket ediyor.” şeklinde özetlenebilir bu anlayış. Halbuki bunun tersi de mümkün. Yasalar zaten nesnelerin hareket örüntülerine bakarak soyutladığımız kavramsal olgular. Ve nesneler, bir […]